The Great Beilstein - Boomtown

Läkande av celler

Läste lite mer om elektromagnetiska vågor. Genom enkel exponering av kroppen för dessa pulserande lågfrekventa magnetfält stimuleras cellernas ämnesomsättning och ökar syreupptaget samt påskyndar avlägsnandet av giftiga kemikalier och avfall. Pulserande elektromagnetiska fält helt kan tränga in i kroppen och förstärker svaga funktionella cykler på ett naturligt sätt. Detta gör att kroppen återfår sin självläkande förmåga. Som ett resultat, förbättras hälsan och välbefinnandet. Med denna metod kan en positiv användning av teknik uppväga de negativa effekterna av vårt högteknologiska liv. Det finns inga kända biverkningar.